Svarbi informacija:  Kosmetika, Dovanos, Grožio taškai, Nuolaidos...
Prekių ženklai

Duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymas
Saugų apsipirkimą elektroninėje parduotuvėje KOSMETIKA.LT užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas, kurį suteikia tarptautinis elektroninio parašo sertifikavimo centras „Comodo“. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp lankytojo naršyklės ir elektroninės parduotuvės serverio, yra šifruojama. SSL sertifikatu apsaugoti tie puslapiai, kuriuose įvedami vartotojų duomenys - prisijungimo puslapis, “Mano Duomenys” puslapiai, prekių krepšelio puslapis, prekių užsakymo puslapis ir pan. Sertifikato detales rasite jį paspaudę.
Parduotuvėje KOSMETIKA.LT registracija nėra privaloma – Jūs galite kiekvieną sykį įvesti savo duomenis iš naujo.
Parduotuvėje KOSMETIKA.LT Jūsų sąskaitų duomenys neįrašomi, nekaupiami ir kitaip neapdorojami. Ši informacija KOSMETIKA.LT neprieinama. Pirkinių krepšelyje pasirinkę mokėjimo būdą Jūs nukreipiami į AB „Swedbank“ banko, AB „SEB“ banko, AB Danske bank A/S Lietuvos filialo, AB „DnB“ banko elektroninės bankininkystės arba PayPal (mokėjimo kreditine arba debetine kortele) sistemas, kur galite saugiai sumokėti už prekes.
Prisiregistravimo duomenys neskelbiami ir neatskleidžiami jokiems tretiesiems asmenims (išskyrus KOSMETIKA.LT parteriams būtinus duomenis pirkiniams pristatyti). Asmens duomenys naudojami išskirtinai tik vykdant KOSMETIKA.LT parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. KOSMETIKA.LT įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, kuriems duomenys būtini pirkinių ir užsakymų pristatymui arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigota tą padaryti.
Bet kuriuo metu Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją apie Jūsų pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar prireikus net ištrinti. Taip pat dėl šių klausimų visada galite kreiptis į mus el. paštu info@kosmetika.lt.
Pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydami ir saugodami asmens duomenis įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Asmens duomenys naudojami identifikuojant pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už pirkėjo grąžintas prekes, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant pirkėjui galimybę naudotis kitomis KOSMETIKA.LT parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys nėra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
KOSMETIKA.LT gali statistiniais tikslais naudoti su pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys gali būti renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
„KOSMETIKA.LT“ gali tvarkyti šiuos kompiuterio duomenis: IP adresą, geografinę padėtį, apsilankymo trukmę, aplankytus puslapius ir jų skaičių, kitus su apsilankymu susijusius duomenis. Šie duomenys gali būti panaudoti tik „KOSMETIKA.LT“ svetainės administravimo tikslams, siekiant tobulinti ir vystyti šią svetainę. 
Pirkėjo asmeniniai duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Registracijos internetinėje parduotuvėje metu pirkėjo pateikti asmens duomenys saugomi 5 metus po pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ir (ar) reikalingi sutartinių įsipareigojimų vykdymui saugomi 5 metus nuo prekių pristatymo. Kai asmens duomenys tampa nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigia nustatytas saugojimo terminas, jie saugiai sunaikinami.
Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją iš KOSMETIKA.LT, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ar Pirkimo-pardavimo taisyklių.
 
Registracija
Norėdami pirkti KOSMETIKA.LT parduotuvėje turėtumėte užsiregistruoti KOSMETIKA.LT parduotuvės sistemoje, užpildant registracijos anketą. Registracijos anketoje reiktų pateikti šiuos asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.
Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia registracijos formoje pateikti duomenys, pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. KOSMETIKA.LT nebus atsakingas už žalą, atsiradusią pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.
Užsiregistravęs pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie KOSMETIKA.LT parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei KOSMETIKA.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis pirkėjo prisijungimo duomenimis, KOSMETIKA.LT šį asmenį laiko pirkėju. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai paštu, telefonu ar el. laišku.
Užsiregistruodamas pirkėjas kartu suteikia KOSMETIKA.LT teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti, išskirtinai tik vykdant KOSMETIKA.LT parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia naudodamasis KOSMETIKA.LT paslaugomis.
Neteisingas el. pašto adreso formatas Registruokitės